Na cestě k vlastní cestě... tak. Vítejte ve vnitřním světě jednoho pohledu, který si zoufale přeje být zjevným a přesto se mu to tolikrát nedaří. Ať už totiž jeho nositel chce nebo ne, rád se skrývá.


středa 22. října 2014

Trekroner odpoledne


Odpolední pohled z Munksogard na Trekroner

Univerzita po ránu, pohled od Munksogard

Odpolední pohled z okna RUC

Mezi sluncem a deštěm, kampus RUC

Jdeme koupit knihu...

RUC

RUC

Perform or die
Before I have to...

Knihovna

neděle 19. října 2014

Munksøgård


Tak, tady bydlím. Munksøgård je malá vesnička, dohromady tu žije necelých 300 lidí. Když ji před nějakými 16 lety postavili, okolo nebylo skoro nic. Jen univerzitní kampus na dohled, a malé nádraží, zhruba kilometr odtud.

Do centra Roskilde jsou to nějaké 4 kilometry, tvořené rozrůstající se aglomerací a zčásti taky přírodním parkem, který se odtud táhne daleko za město. Objevil jsem ho teprve včera. Tedy vlastně už před pár dny, to ale bylo večer, takže jsem vlastně nic neobjevil - jen jsem usilovně hleděl do tmy a snažil se nezakopnout. Až včera jsem zjistil, že je to nádherný prostor, asi tak pětkrát větší, než jsem si původně myslel, s několika malými jezery, lesíky a pastvinami. Dokonce i nějaký kopeček sem tam (v zemi, kde nejvyšším bodem bude nejspíš anténa na nějakém věžáku, se totiž těžko dá mluvit o něčem jiném). Každopádně ideální prostor na běhání - než jsem ho našel, už jsem se pomalu smiřoval s tím, že běhat se v Dánsku bude hlavně po asfaltu...

Ale zpět k Munksøgård. Tedy před 16 lety... Dnes v okolí probíhá docela čilá výstavba, hlavně malé čtvrti rodinných domů. Před pár lety nedaleko mimochodem odtud vznikla jedna vesnička kopírující Munksøgård svým důrazem na udržitelnost a komunitní způsob života, v Dásnku jich ostatně není málo. Naštěstí, dalo by se říct, patří k vesnici rozsáhlé pozemky, které mimo jiné rozčleňují obydlený prostor a pomáhají udržovat venkovský charakter krajiny. Většinu pozemků tvoří pastviny, obývané hlavně ovcemi (party animals, jak jsem se onehdy dověděl). Ke všem domům v Munksøgårdu ale patří taky zahrady, takže někteří obyvatelé jsou schopni si udržovat poměrně velkou míru potravinové soběstačnosti. Jeden by se až divil,co tu všechno roste, teda aspoň takový jako já ;).

Domy v Munksøgård tvoří dohromady 100 různě velkých jednotek rozdělených do 5 skupin. Podíváte-li se na obrázek, mě byste našli v jednom z těch žlutých domečků nahoře uprostřed. Žlutá skupina je jedna ze tří, určených primárně pro rodiny s dětmi. Další z nich je pak určená pro seniory a jedna pro mladé lidi, kteří ještě nemají rodiny. I když to rozdělení neplatí nějak absolutně. Zajímavé taky je, že vesnice je jakýmsi experimentem s různými formami vlastnictví, některé jednotky se pronajímají (mají externího vlastníka), což umožňuje relativně snadný vstup nových lidí do komunity (rozhodování v tomto ohledu je v rukou všech stávajících obyvatel). Některé jsou v osobních vlastnictví obyvatel a někde funguje něco na způsob družstva.

Skupina, jejíž jsem se na pár měsíců stal součástí, se schází ke společné večeři třikrát týdně. Samozřejmě nikdy nedorazí všichni, je to ale otevřená příležitost se setkat. Byl jsem tam už několikrát a vždycky to byla příjemná událost. A taky příjemná příležitost, jak zadarmo něco dobrého sníst, jak správně odtušila Anette, u které tu bydlím :). Aby to ale nevyznělo tak jednostranně, jednou - můj asi třetí den tady - jsem se už účastnil i vaření (jaká pohoda vařit pro 30 lidí a ne pro 130! zavzpomínal jsem si na nedávné svatební události). Myslím, že na mě přijde řada zase co nevidět. Jednou za čas je taky hromadný pracovní den, při tom posledním jsem umyl asi více oken, než předtím za celý život. Ale i to byla příjemná událost, která se začala snídaní a společným rozjímáním o tom, co by stálo za to udělat.

Kromě toho je tu taky několik menších skupin, složených z obyvatel různých částí vesnice, které se starají o konkrétní věci - například chov zvířat, provádění hostů, třídění odpadu a podobně. Jednou z pěkných aktivit napříč celým společenstvím je nedělní kavárna, každé nedělní odpoledne někdo přinese pár plechů něčeho sladkého k zakousnutí, připraví kávu a čaj. Kdo chce, může se zastavit a za symbolický příspěvek do společného fundu chvíli pobýt s ostatními. Kavárna je v centrální společné budově (na obrázku ta bílá uprostřed), což je stařičká usedlost, kolem které vlastně vesnice vyrostla.

Tolik prozatím... příště možná napíšu něco o místních lidech.

pátek 10. října 2014

o psaní a mezisvětech


Zase  po nějaké době jsem se trochu zatoulal, a po hodně dlouhé době se rozhodl, že o tom taky něco napíšu. Rád bych to psal hlavně pro své blízké, kteří jsou teď daleko a psát vám všechno každému zvlášť by znamenalo, že by nakonec nebylo o čem psát,protože bych nedělal nic jiného :). Tenhle příspěvek by se dal číst jako svého druhu úvod k těm, které snad budou následovat. Ano, snad -  může se taky stát, že nebudou, nechejme se překvapit.

Mým přechodným domovem se na pár měsíců stalo Dánsko. Jsem tady, abych psal. I když tedy zatím hlavně čtu, mimo jiné ale i o psaní. A tak se ukazuje, že některá témata mě už dlouho provázejí, například mezisvěty, pobývání mimo domov, pobývání v textu. Ty dvě sféry jsou si hodně blízké, však někteří možná vzpomínáte, co jsem se vás svého času naotravoval s tím, že si musíte taky přečíst Blanchota!

Čtu právě knihu z dílny JKSB assamblage, jak si v tomto kontextu říkají, Deleuze & Collaborative Writing. Až na pár částí je celá poskládaná z emailů proudících během několika let mezi čtyřmi autory, kteří v nich vedou dialog na pár deleuzovských témat. Je to tak trochu jako společné čtení Deleuze a diskuse na dálku o tom, jaké to je, co to s nimi čtyřmi dělá. Hodně se ale věnují i tomu, co sami právě dělají, reflektují ten společný proces. Všímají si toho, že je vede do prostoru, kde věci přestávají být jisté. Tím, že něco napíšu, dávám se vlastně všanc těm druhým, se kterými své psaní sdílím. Znamená to například pokaždé tonout v úzkosti a pochybách, jestli jsem právě tohle měl opravdu napsat a především stvrdit stisknutím tlačítka "odeslat". Jistě, jsou to jen data, která nemají žádnou reálnou existenci. Jedničky a nuly, které ve své reálné podobě vůbec nic neříkají, magnetická pole či elektrické výboje, a my přitom ani nemáme tušení, kde na světě vlastně k těm výbojům dochází. Kdykoli navíc mohou být nahrazeny jiným sledem výbojů, jedniček a nul. Jenže odesláním (tak by tomu ostatně bylo i s odesláním dopisu v obálce, snad je to jen v jistém smyslu intenzivnější) ztrácíme kontrolu nad odeslaným textem. Adresát s ním může naložit podle svého. Možná jej zahodí, anebo vůbec nepochopí. Nebo se jím nechá oslovit a sám naváže, vypustí do prostoru další kus textu. Mezi těmi kusy textů pak otevřené oko umí zahlédnout něco třetího, a žasnout nad tím, kde se to tu vzalo.

Měl bych tady v Roskilde pracovat na psaní textu, který bude zachycovat do jisté míry podobný proces, jehož jsem součástí.

To vše mě jaksi nutí zaujímat nějaký postoj k psaní. Někde v sobě totiž nacházím zvláštní chuť psát. Takovou, jejíž odlesk jsem možná už někdy zachytil, možná ji i plně pocítil ale nevěděl přesně, co s ní. Přijde mi každopádně docela nová. Je to snad tím mezisvětem, do něhož vstupuji pobýváním v neznámé zemi, v níž se právě (vy)nacházím jako někdo jiný, než kým jsem doma. Taky mě asi inspirují ti, které právě čtu. Netáhne mě to každopádně jen k psaní akademického textu - který, jak doufám, přece jen nebude akademicky suchý a nudný, jako spíš hravý a radostný. Ale taky k otváření (to byl překlep, ale vlastně se mi docela líbí - nostalgická vzpomínka na dobu, kdy jsem chodil na FAMU na Petříčka, který tam přednášel mimo jiné o Francisi Baconovi, a jeho řeznickém krámu, který vznikl, když chtěl namalovat ptáka snášejícího se na pole...), tedy k otevírání osobnějšího prostoru, který bych chtěl sdílet s vámi čtenáři a utvářet v něm spolu s vámi něco nového.

pondělí 26. prosince 2011